سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه پژوهشی دار الحدیث 
محقق 
1375/07/01 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
اردوی ولایت حوزه علمیه قم 
معاونت آموزشی و پژوهشی 
1381/04/01 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشکده علوم حدیث 
مدیریت دفتر آموزشهای آزاد 
 
 
آموزشی  
همکاری 
انجمن حدیث حوزه 
معاونت آموزش 
 
ادامه دارد 
آموزشی 
همکاری 
مجله علمی تخصصی «حدیث حوزه» 
سردبیر 
 
ادامه دارد 
پژوهشی 
تدریس 
دانشکده مجازی علوم حدیث تهران 
مدرس 
1382/07/01 
 
--- 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث تهران 
مدرس 
 
 
سبک شناسی کتب حدیث،تاریخ حدیث 
تدریس 
مدرسه امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
رجال و درایه 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
 
 
سند شناسی، کتاب شناسی رجال، 
تدریس 
مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه 
مدرس 
 
 
رجال و کتابشناسی کتب حدیثی 
تدریس 
دانشکده اصول الدین 
مدرس 
 
 
رجال و فقه الحدیث